Thiago Luiz Domacoski
355
× 268
10
× 6
6
3
× 3
176
× 120
10
× 4
6
3
× 2
26
× 9
10
× 4
5
× 6
3
× 2
20
× 9
8
× 12
5
× 2
3
× 2
20
× 6
8
× 5
5
3
× 2
20
× 2
8
× 4
5
3
18
8
× 3
4
× 4
3
18
8
4
× 4
3
16
× 10
8
4
× 4
3
16
× 6
7
× 4
4
× 2
3
13
× 5
6
× 5
3
× 5
3
12
× 14
6
× 2
3
× 3
3
11
× 15
6
3
× 3
3