Sandro Elias Graziosi
1
× 4
0
× 2
0
0
0
× 2
0
× 2
0
0
× 2
0
× 2
0